Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego z 1580 roku – transkrypcja i przekład

Grzegorz Franczak

Abstrakt

Stanisław Pachołowiecki’s Atlas of the Principality of Polotsk from 1580 – a Transcription and Translation

This paper contains a transcription (modernized according to the norms set out by Academia Latinitati Fovendae) and a Polish translation of titles, inscriptions and Latin explanations, from eight cartographic relics that constitute The Atlas of the Principality of Polotsk, of Stanisław Pachołowiecki (1580).
Słowa kluczowe: history of cartography, atlas, Stanisław Pachołowiecki, Stephen Báthory, Tomasz Treter, Giovanni Battista Cavalieri, Polotsk, Koziany, Krasne, Sitno, Sokol, Susza, Turovla, Livonian War
References

Franczak G., Filologia mapy. Badanie dawnej kartografii metodą krytyki tekstu na przykładzie toponimii mapy Księstwa Połockiego S. Pachołowieckiego z 1580 roku, „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 193–252.

Kozica K., Charakterystyka prac kartograficznych Stanisława Pachołowieckiego (1580), „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 37–59.

Łopatecki K., Okoliczności powstania i przydatność wojskowa mapy Descriptio Ducatus PolocensisStanisława Pachołowieckiego (1580), „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 75–126.

Łopatecki K., Ryciny prezentujące kampanię połocką 1579 roku jako jednolita kompozycja kartograficzna, „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 157–191.

Niedźwiedź J., Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego (1580): propaganda, genologia i tworzenie wiedzy geograficznej, „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 127–155.

Niedźwiedź J., Atlas Księstwa Połockiego – wprowadzenie, „Terminus” 19 (2017), z. 1 (42), s. 1–18.

Normae orthographicae et orthotypicae Latinae, Academia Latinitati Fovendae, Roma 1990. Wersja łacińska i polska: „Meander” 1992, 9–10, s. 441–457.

Oxford Latin Dictionary, ed. by P.G.W. Glare, 2nd ed., Oxford 2012.

Rabbie E., Editing Neo-Latin Texts, „Editio” 10 (1996), s. 25–48.