Terminus,2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), Pięć wieków reformacji (1517-2017)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Rok wydania: 2017
Redaktor zeszytu : Wojciech Ryczek

Artykuły i przyczynki

Sortuj według

Obraz świeckich patronów i seniorów Kościoła ewangelicko-reformowanego w piśmiennic-twie XVI i XVII wieku

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 253-276
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.008.8401

Wileńscy luteranie w świetle XVII-wiecznych satyr jezuickich (1620–1642). Wydarzenia, bohaterowie, autorzy

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 277–308
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.009.8402

Nieznane jezuickie programy teatralne w bibliotekach wileńskich

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 309–362
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.010.8403

Rhetorics of Johann Sebastian Bach’s Orgelbüchlein. An Introduction with a Case Study of BWV 614

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 363–385
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.011.8404

Edycje

Marcina Białobrzeskiego Kazanie o przyjmowaniu Ciała i Krwie Pana Jezu Krysta pod jedną osobą

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 387–455
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.012.8405

Recenzje i omówienia

Pięćset lat reformacji w Toruniu

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 457–468
Data publikacji online: 2017

Iwona Słomak, „Pheonix rhetorum” Jana Kwiatkiewicza.

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 469–476
Data publikacji online: 2017