Terminus,2017, Tom 19, zeszyt 4 (45)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Rok wydania: 2017
Redaktor zeszytu: Jakub Niedźwiedź

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Oblężenie i zdobycie warownej twierdzy połockiej przez najjaśniejszego króla Polski Stefana – wykorzystanie kartografii podczas planowania taktycznego

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45), s. 705–758
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.019.9346

Ocena wiarygodności źródeł kartograficznych prezentujących oblężenie Połocka z 1579 roku

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45), s. 759–795
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.020.9347

Wierszowana „relacyja” o śmierci Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640) z sylwy Andrzeja Lubienieckiego

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45), s. 797–815
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.021.9348

Recenzje i omówienia

Elisabeth A. Sutton, Capitalism and Cartography In the Dutch Golden Age, The University of Chicago Press, Chicago and London 2015

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45), s. 817–822
Data publikacji online: 2017