Elisabeth A. Sutton, Capitalism and Cartography In the Dutch Golden Age, The University of Chicago Press, Chicago and London 2015

Jakub Niedźwiedź

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.