Artykuły

Ilość
Sortuj według

Ars amandi, ars dictandi – średniowieczna Pseudo-Ars amatoria i jej funkcje dydaktyczne w Akademii Krakowskiej

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 3 (48), s. 283–311
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.015.10084

„Longas carpere perge uias”. Rola wędrówki jako Owidiuszowego remedium amoris w strukturze kompozycyjnej Nadobnej Pasqualiny Samuela Twardowskiego

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 3 (48), s. 313–351
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.016.10085

Zaginiona epika kastylijska

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 3 (48), s. 353–381
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.017.10086

Edycje

Listy Jana Januszowskiego do Marcina Kromera i Tomasza Płazy dotyczące produkcji Missale Varmiense (1587) w Drukarni Łazarzowej

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 3 (48), s. 383–401
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.018.10087

Recenzje i omówienia