Artykuły

Ilość
Sortuj według

Symbolica vitae Christi meditatio Tomasza Tretera jako siedemnastowieczna realizacja emblematycznych medytacji: źródła graficzne i zamysł zbioru

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 4 (49), s. 411–462
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.019.10419

Dawne krakowskie edycje pierwszej księgi przysłów polskich. 1. Stanisław Giermański jako redaktor wydania Przypowieści polskich Salomona Rysińskiego z roku 1619

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 4 (49), s. 463–498
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.020.10420

Zabawy pobożno-wesołe warszawskich karmelitanek bosych. Bonawentura od św. Stanisława, Emblematy na obraz dziada – cykl z siedemnastowiecznego rękopisu karmelitańskiego

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 4 (49), s. 499–522
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.021.10421

O estetyce Jacopo Mazzoniego.  Jacopo Mazzoni, Della difesa della Comedia di Dante, a cura di Claudio Moreschini e Luigia Businarolo, Società di Studi Romagnoli, Cesena 2017, ss. 641

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 4 (49), s. 523–542
Data publikacji online: 20 grudnia 2018