Artykuły

Sortuj według

Dawne krakowskie edycje pierwszej księgi przysłów polskich. 2. Paremiograficzny warsztat Stanisława Serafina Jagodyńskiego

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 1 (50), s. 1–39
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.001.10501

Obrońcy i ciemiężyciele, czyli o dualistycznym modelu historii chłopów (i niektórych jego niedostatkach z perspektywy historii literatury)

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 1 (50), s. 41-65
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.002.10502

Przekłady

Mowa kardynała Stanisława Hozjusza ku czci zmarłego Zygmunta II Augusta, króla Polski

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 1 (50), s. 67-104
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.003.10503

Edycje

Mowy Jakuba Sobieskiego na pogrzebach Stanisława, Jana i Reginy Żółkiewskich jako przykład oratorstwa siedemnastowiecznego – edycja źródłowa

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 1 (50), s. 105-140
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.005.10505

Recenzje i omówienia