Anna Maria Wasyl, „ Alcestis” barcelońska oraz centon „ Alcesta”. Późnoantyczne spojrzenie na mit i gatunek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego, 2018, ss. 255, [1]

Michał Czerenkiewicz

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.