Terminus,2019, Tom 21, zeszyt 2 (51)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Rok wydania: 2019
Redakcja zeszytu: Wojciech Ryczek

Artykuły i przyczynki

Sortuj według

Cechy gatunkowe romansu

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 2 (51), s. 197-214
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.016.11190

Dawne krakowskie edycje pierwszej księgi przysłów polskich 3. Stanisław Serafin Jagodyński jako redaktor wydania Przypowieści polskich Salomona Rysińskiego z roku 1620

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 2 (51), s. 145-195
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.015.11189

Msza przed trybunałem. Personifikacja Mszy w spolszczonym dialogu Bernardina Ochina na tle europejskiej literatury reformacyjnej pierwszej połowy XVI wieku

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 2 (51), s. 215-244
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.017.11191

„Znać iżeście i bestyj podlejszy”. Zoomorficzne inkarnacje Szatana w Żywotach świętych Piotra Skargi

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 2 (51), s. 245-268
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.018.11192