Klasyczna monografia historycznoliteracka nie jest formą niemożliwą. Grzegorz Trościński, Okolicznościowa poezja polityczna okresu bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019

Krzysztof Obremski

Abstrakt
Grzegorz Trościński, Okolicznościowa poezja polityczna okresu bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.