The Revival of the Rhetorical Phoenix. Iwona Słomak, „Phoenix rhetorum” Jana Kwiatkiewicza. Wprowadzenie – przekład – opracowanie [“Phoenix rhetorum” by Jan Kwiatkiewicz: Introduction—Translation—Edition], Faculty of Polish Studies, University of Warsaw, Warsaw 2016

Wojciech Ryczek

Abstrakt

Translated from Polish by Kaja Szymańska

* Publication of this paper was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland under the grant 643/P-DUN/2018. The study was conducted under the Research Grant entitled Politropia: wczesnonowożytne teorie i koncepcje figuratywności (Politropia: Early modern theories and concepts of figuration), financed by the National Science Centre under Decision DEC-2013/11/D/HS2/04529. Polish version: W. Ryczek, “Odrodzenie retorycznego feniksa”, Terminus 19 (2017), issue 2(34), pp. 469–476.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.