Terminus,2020, Tom 22, zeszyt 1 (54), Dawna książka. Metody i problemy II

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Rok wydania: 2020
Redaktor zeszytu: Magdalena Komorowska

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Postylle Arsatiusa Seehofera i Antona Corvinusa w przekładzie Eustachego Trepki. Addenda et corrigenda do badań nad początkami postyllografii w języku polskim

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 1 (54), s. 1-17
Data publikacji online: 30 marca 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.001.11953

Post-Tridentine Liturgical Books for the Polish Church. Printed Chant Books from Kraków and Their Contexts

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 1 (54), s. 19-46
Data publikacji online: 30 marca 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.002.11954

Polskie opisy Rzymu ze zbiorów Gabinetu Starych Druków BUW. Studium proweniencyjne

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 1 (54), s. 47-70
Data publikacji online: 30 marca 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.003.11955

Kształt typograficzny statutu Stanisława Sarnickiego

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 1 (54), s. 71-97
Data publikacji online: 30 marca 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.004.11956

Recenzje i omówienia książek

Polityczny poemat z kluczem. Leon z Vercelli, Metrum Leonis czyli wilcza zbrodnia, wstęp, tłumaczenie, komentarz Joanna Stadler, Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów [„Homini”], 2019, 114 ss.

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 1 (54), s. 99-101
Data publikacji online: 30 marca 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.005.11957