Artykuły

Ilość
Sortuj według

Romańska alba tradycyjna. Między pieśnią ludową a dworską

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55), s. 103-122
Data publikacji online: czerwiec 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.006.11976

Alba dworska trubadurów (rozstanie o świcie)

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55), s. 123-141
Data publikacji online: czerwiec 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.007.11977

Obscure loqui. Zagadki i ich definicje w łacińskich traktatach i podręcznikach poetyki XVI–XVIII wieku wobec tradycji antycznej

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55), s. 143-156
Data publikacji online: czerwiec 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.008.11978

Edycje i przekłady

Alby tradycyjne i dworskie. Wybór pieśni romańskich w przekładzie Magdaleny Pabisiak

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55), s. 157-179
Data publikacji online: czerwiec 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.010.11980

Recenzje i omówienia książek

Londyński smog. (William M. Cavert, The Smoke of London: Energy and Environment in the Early Modern City, Cambridge: Cambridge University Press, 2016)

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55), s. 181-186
Data publikacji online: czerwiec 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.009.11979