Terminus,2020, Tom 22, zeszyt 4 (57), Maciej Kazimierz Sarbiewski: recepcja i twórczość I

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Rok wydania: 2020
Redakcja zeszytu: Wojciech Ryczek

Artykuły

Sortuj według

Better than Pindar? The Ode by Sidronius Hosschius to Sarbievius and Its Two Versions

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 4 (57), s. 285-314
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.016.12536

English 18th-Century Women Poets and Maciej Kazimierz Sarbiewski: Adaptation, Paraphrase, Translation

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 4 (57), s. 315-331
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.017.12537

Edycje i przekłady

U bram niebios. Oda (IV 30) Macieja Kazimierza Sarbiewskiego do Janusza Skumina Tyszkiewicza

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 4 (57), s. 333-355
Data publikacji online: 23 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.018.12538

Recenzje i omówienia