Terminus,2021, Tom 23, zeszyt 2 (59), Kultura polskiego humanizmu końca XVI wieku

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Rok wydania: 2021
Redakcja zeszytu: Grażyna Urban-Godziek

Artykuły

Sortuj według

Polotia recepta. Mapa Księstwa Połockiego – teksty i preteksty sporu o władzę

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 2 (59), s. 97–133
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.005.13439

Oprawianie jako etap produkcji. O związkach drukarzy, księgarzy i introligatorów

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 2 (59), s. 135–155
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.006.13440

Edycje i przekłady

Dworstwo obyczajów Sebastiana Fabiana Klonowica. Przekład Civilitas morum Erazma z Rotterdamu w spuściźnie poety oraz wydawnicze losy książeczki w dawnej Rzeczypospolitej

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 2 (59), s. 157–216
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.007.13441

Recenzje i omówienia książek