Opening Central Europe. [rec.] Companion to Central and Eastern European Humanism, vol. 2: The Czech Lands, part 1 (A-L), ed. Lucie Storchová, De Gruyter, Berlin–Boston, 2020, 782 ss.

Elwira Buszewicz

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.