Sacra poesis w łacińskiej tradycji literackiej humanistycznego Śląska. Angelika Modlińska-Piekarz, Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, 800 ss.

Barbara Milewska-Waźbińska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.