Dworstwo obyczajów Sebastiana Fabiana Klonowica. Przekład Civilitas morum Erazma z Rotterdamu  w spuściźnie poety oraz wydawnicze losy książeczki w dawnej Rzeczypospolitej.

Justyna Kiliańczyk-Zięba

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.