Oprawianie jako etap produkcji. O związkach drukarzy, księgarzy i introligatorów

Katarzyna Płaszczyńska-Herman

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.