Polotia Recepta. Mapa Księstwa Połockiego – teksty i preteksty sporu o władzę

Grzegorz Franczak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.