Artykuły

Ilość
Sortuj według

Status teoretyczny emblematu w polskiej dekoracji

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 227–258
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.010.13847

Nowo odnaleziony autograf Tomasza Tretera. Notatnik z projektem księgi emblematów

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 259–307
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.011.13848

Wybrane passusy z czternastowiecznego traktatu Summa de exemplis et rerum similitudinibus Giovanniego z San Gimignano. Możliwe źrodło inspiracji dla ośmiu emblematow z cyklu Symbolica vitae Christi meditatio (Braniewo: Jerzy Schonfels, 1612) Tomasza Tretera

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 309–339
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.012.13849

Zbiory emblematyczne w kolekcji Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.  Przegląd bibliograficzny i proweniencyjny

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 341–364
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.013.13850

Edycje i przekłady

Szkice emblematów Tomasza Tretera

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 365–402
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.014.13851