Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Dla pokutujących, co szli za nim, czynił procesyje z śpiewanim”. O wpływie reformy trydenckiej na różne formy pobożności (na przykładzie Żywotów świętych Piotra Skargi)

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 4 (61), s. 403-418
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.015.14227

„Żywot pięcioraki” i „śmierć pięcioraka”. Nota w sprawie źródła pogrzebowego kazania (Wilno 1620/1621) Melecjusza Smotryckiego

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 4 (61), s. 419-434
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.016.14228

Recusationes w pierwszej księdze Elegiarum libri quattuor Jana Kochanowskiego a Kreuzung der Gattungen. Rola Owidiusza w refleksjach metapoetyckich Jana Kochanowskiego

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 4 (61), s. 435-454
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.017.14229

Transtekstualne aspekty łacińskiej parafrazy Batrachomyomachii autorstwa Jana Siemuszowskiego

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 4 (61), s. 455-475
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.018.14230

Edycje i przekłady

Czwarta mowa posła polskiego Erazma Ciołka (1474–1522) wygłoszona w Rzymie wobec papieża Leona X. Edycja, przekład na język polski i komentarz

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 4 (61), s. 477-503
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.019.14231