Terminus,2022, Tom 24, zeszyt 1 (62)

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Rok wydania: 2022
Redakcja zeszytu: Wojciech Ryczek

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Artykuły

Sortuj według

Koszty, jałmużny, splendor urodzenia. Toposy i argumenty pochwały w mowach pogrzebowych Jakuba Sobieskiego na tle współczesnych realizacji kaznodziejskich

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 1 (62), s. 25–54
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.003.15232

„Złego sługę malarze tak figurowali”. Źródła wizerunków dobrego i złego sługi oraz dobrej i złej żony z czwartego rozdziału Źwierzyńca Mikołaja Reja

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 1 (62), s. 1-23
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.002.15231

Edycje i przekłady

Finis Ianitii? Mikołaj Lubomirski’s supplementum to Klemens Janicki’s Vitae regum Polonorum

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 1 (62), s. 55–91
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.004.15233

Mowa Aderat nuper Eneasza Sylwiusza Piccolominiego z 1445 roku

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 1 (62), s. 93-122
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.005.15234