Artykuły

Sortuj według

The Readership of Zodiacus vitae in Early Modern Poland, Pomerania and Silesia

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 2 (63), s. 123-136
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.007.15665

Świetliste szczeliny niebios Maciej Kazimierz Sarbiewski, gwiazdy i „etruski poeta”

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 2 (63), s. 137-156
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.008.15666

Edycje i przekłady

Academiae voluntas mihi potior est… Letters by the Livonian Humanist and Lawyer David Hilchen to the Professors of the Academy of Zamość 1603–1609

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 2 (63), s. 157-211
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.009.15667

Recenzje i omówienia.