Humanistyczna egzegeza otwartych dłoni. Albert Gorzkowski, Zbliżyć się, aby słuchać Koh 4,17). Studia. Rewizje. Glosy biblijne, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 381 (ISBN 978-83-8138-425-4)

Kalina Wojciechowska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.