Wędrówki śladami staropolskiej Muzy. Maciej Włodarski,Staropolskim szlakiem, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, 278 ss.

Mateusz Wiater

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.