Terminus,2022, Tom 24, zeszyt 4 (65), Miscellanea

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Rok wydania: 2022
Redaktor odpowiedzialny za zeszyt: Michał Czerenkiewicz
Projekt okładki: Paweł Sepielak.
 
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.
 
Tłumaczenie i redakcja tekstów angielskich: Agnieszka Piskorska

Artykuły

Sortuj według

Kilka uzupełnień źródłowych do edycji Żywotu Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca (w pięćsetlecie wydania z 1522 roku)

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 335-381
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.017.16561

Pośrednia recepcja Pindara, czyli Jakuba Vitelliusa epinikion dla króla Władysława IV

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 383-405
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.018.16562

Komentarze do wystawy Wisła królowa polskich rzek w Muzeum Narodowym w Krakowie

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 407-424
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.019.16563

Tryb pracy średniowiecznego pisarza – studium przypadku. Dorota Masłej, Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2020 (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza, 52), ss. 247, [1], kart VI (ISBN 978-83-65666-80-2)

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 431-438
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.021.16565

Recenzje i omówienia książek