Artykuły

Sortuj według

Kilka uzupełnień źródłowych do edycji Żywotu Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca (w pięćsetlecie wydania z 1522 roku)

Terminus, Ahead of print, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 335–383
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.017.16561

Pośrednia recepcja Pindara, czyli Jakuba Vitelliusa epinikion dla króla Władysława IV

Terminus, Ahead of print, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 385-407
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.018.16562

Komentarze do wystawy Wisła królowa rzek polskich w Muzeum Narodowym w Krakowie

Terminus, Ahead of print, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 409-426
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.019.16563

Tryb pracy średniowiecznego pisarza – studium przypadku. Dorota Masłej, Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2020 (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza, 52), ss. 247, [1], kart VI (ISBN 978-83-65666-80-2)

Terminus, Ahead of print, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 433-440
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.021.16565

Recenzje i omówienia książek