Pośrednia recepcja Pindara, czyli Jakuba Vitelliusa epinikion dla króla Władysława IV

Zofia Głombiowska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.