Włoskie początki humanizmu w Krakowie. Anna Horeczy, Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV wieku, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2021, ss. 459 (ISBN 978-83-6588-086-4)

Maciej Włodarski

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.