Dorota Masłej, Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2020, ss. 247, [1], k. VI.

Lidia Grzybowska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.