Terminus,2010, Tom XII zeszyt 22

Redaktor naczelny: Andrzej Borowski
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Magdalena Ryszka-Kurczab
Rok wydania: 2010
Redakcja zeszytu: Magdalena Ryszka-Kurczab

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Sen i marzenie w łacińskiej i francuskiej twórczości poetów Plejady

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 17-26
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Pieśni o św. Hiobie — tradycje i trwanie

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 27-52
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Historia i narracja. O epizodzie siedleckim w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 53-67
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Ille ego, czyli kreacja „ja" lirycznego w autotematycznych utworach literatury staropolskiej

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 69-93
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Artykuły i przyczynki

Dwa staropolskie przekłady Poema de vanitate mundi Jakuba Baldego wobec oryginału

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 95-110
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Spectacula praedae. Historia Akteona i Nastagia degli Onesti

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 111-133
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Strój i grzech — w świetle barokowych egzemplów

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 135-150
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Głośny rezon... Edycja kolęd z osiemnastowiecznych rękopisów Biblioteki Karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 151-177
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Pożytek z Platona dla współczesnej kultury? Platońskie podstawy hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 179-188
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Edycje i przekłady

Klemens Aleksandryjski O słowach nieprzyzwoitych. Z języka greckiego przełożył i przypisami opatrzył Marian Szarmach

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 221-224
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Listy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Janusza Radziwiłła

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 226-229
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Kopie listów jezuity Sarbiewskiego oraz najjaśniejszego Księcia Janusza Radziwiłła. Transkrypcja i tłumaczenie Aleksandra Golik-Prus

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 231-242
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Recenzje i omówienia

Tobiasz Wiszniowski, „ Treny", oprac. Jacek Wójcicki

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 191-195
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Andrzej Dąbrówka, "Średniowiecze. Korzenie"

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 197-204
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Jan Gawiński, „Pieśni"

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 205-210
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Nowości wydawnicze

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 211-217
Data publikacji online: 22 czerwca 2011