Tobiasz Wiszniowski, „ Treny", oprac. Jacek Wójcicki

Justyna Kiliańczyk-Zięba

Abstrakt

Tobiasz Wiszniowski, „ Treny", oprac. Jacek Wójcicki, Warszawa 2008 („Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej", t. IV), s. 91

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.