Andrzej Dąbrówka, "Średniowiecze. Korzenie"

Teresa Banaś-Korniak

Abstrakt

Andrzej Dąbrówka, "Średniowiecze. Korzenie", Warszawa 2005 (Wydawnictwo Naukowe PWN), s. 435

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.