Jan Gawiński, „Pieśni"

Piotr Borek

Abstrakt

Jan Gawiński, „Pieśni", Warszawa 2009 („Inedita", t. II), s. 167

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.