Nowości wydawnicze

Aneta Kliszcz

Abstrakt

Nowości wydawnicze

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.