Klemens Aleksandryjski O słowach nieprzyzwoitych. Z języka greckiego przełożył i przypisami opatrzył Marian Szarmach

Marian Szarmach

Abstrakt
Z języka greckiego przełożył i przypisami opatrzył Marian Szarmach.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.