Kopie listów jezuity Sarbiewskiego oraz najjaśniejszego Księcia Janusza Radziwiłła. Transkrypcja i tłumaczenie Aleksandra Golik-Prus

Aleksandra Golik-Prus

Abstrakt
Transkrypcja i tłumaczenie tekstu łacińskiego – Aleksandra Golik-Prus

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.