Terminus,2010, Tom XII zeszyt 23

Redaktor naczelny: Andrzej Borowski
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Jakub Niedźwiedź
Rok wydania: 2010
Redaktor zeszytu: Magdalena Ryszka-Kurczab

Artykuły i przyczynki

Sortuj według

„Słowa uszczypliwe”, „słowa nieuczciwe”. Język sporów sądowych i ruska polemika

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 23, s. 15-35
Data publikacji online: 15 listopada 2011

O siedemnastowiecznym kazaniu maryjnym Columba gemens et dolens... Sylwestra Rodkiewicza

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 23, s. 37-61

„O łotrze przeklęty, o zdrajca niewierny, o wilku chwatający” – zwroty do postaci w rozmyślaniu przemyskim jako inny obszar tekstu

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 23, s. 63-77
Data publikacji online: 15 listopada 2011

Justusa Lipsjusza Epistola Erudita

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 23, s. 79-93
Data publikacji online: 15 listopada 2011

Filozofia moralna w Polsce i jej lingwistyczne podstawy w świetle debat humanistów i scholastyków

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 23, s. 94-122
Data publikacji online: 15 listopada 2011

Edycje i przekłady

Szymon Starowolski, Vitae antistitum Cracoviensium (fragment: Petrus Vissus, episcopus Cracoviensis XXXII)

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 23, s. 157-160
Data publikacji online: 15 listopada 2011

Żywoty biskupów krakowskich. Piotr Wysz, 32. biskup krakowski, przeł. Michał Czerenkiewicz

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 23, s. 161-175
Data publikacji online: 15 listopada 2011

Muza Alberta Inesa. Maryjny cykl ód w Lyricorum centuria I (1655)

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 23, s. 176-198
Data publikacji online: 15 listopada 2011

ODY wyd. i przekł. Monika Wójcik-Cifoletti

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 23, s. 199-125
Data publikacji online: 15 listopada 2011

Recenzje i omówienia