Żywoty biskupów krakowskich. Piotr Wysz, 32. biskup krakowski, przeł. Michał Czerenkiewicz

Szymon Starowolski

Abstrakt

Żywoty biskupów krakowskich. Piotr Wysz, 32. biskup krakowski,

przeł. Michał Czerenkiewicz

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.