Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - Grażyna Urban-Godziek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Sekretarz redakcji - Wojciech Ryczek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Michał Czerenkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Justyna Kiliańczyk-Zięba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Magdalena Komorowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Magdalena Ryszka-Kurczab (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

English Editors - Robin Gill, Kaja Szymańska

Redaktorzy naczelni

Jakub Niedźwiedź – Zastępca redaktora naczelnego 2006-2010, redaktor naczelny 2010-2019

Grażyna Urban-Godziek – od listopada 2019