Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - Grażyna Urban-Godziek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Sekretarz redakcji - Wojciech Ryczek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Michał Czerenkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Lidia Grzybowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Justyna Kiliańczyk-Zięba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Magdalena Komorowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Magdalena Ryszka-Kurczab (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Tłumaczenie i redakcja tekstów angielskich - Robin Gill, Kaja Szymańska, Agnieszka Piskorska