Kontakt z redakcją

Redakcja Terminusa
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński
Katedra Literatury Staropolskiej
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków

Zgłaszanie artykułów:
Artykuły, edycje i recenzje prosimy zgłaszać drogą mailową na adres:
Wojciech Ryczek (sekretarz redakcji)
wojciech.ryczek@uj.edu.pl

Grażyna Urban-Godziek (redaktor naczelny)
grazyna.urban-godziek@uj.edu.pl


Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
e-mail: redakcja@wuj.pl