Umowy, formularze

    Umowa dla autorów [polski]

    Publishing Contract [english]

    Formularz recenzji [polski]

    Review Form [english]