Lista recenzentów współpracujących

Recenzenci w 2020 roku  

Prof. dr. Jan Bloemendal – Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Holandia

Dr Fabio Boni – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Agnieszka Borysowska – Uniwersytet Szczeciński

Dr Francesco Cabras – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. Grzegorz Franczak – Università degli studi di Milano, Włochy

Dr hab. Joanna Gorecka-Kalita – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Jerzy Kroczak – Uniwersytet Wrocławski

Prof. Victoria Moul – University College London, Wielka Brytania

Prof. dr hab. Joanna Partyka – Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

Dr Goran Proot – Università degli studi di Milano, Włochy

Dr Rozalia Sasor – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr Aline Smeesters – Université catholique de Louvain, Belgia

Dr. hab. Klaudia Socha – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. prof. USW Tomasz Stępień – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Włodzimierz Zientara – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Recenzenci w 2019 roku 

dr Francesco Cabras, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. Dariusz Chemperek, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

dr Joanna Duska, IJP, Polska Akademia Nauk, Kraków

dr Maria Jakubowska, Biblioteka Narodowa

dr hab. Anna Klimkiewicz, Prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Estera Lasocińska, prof. Instytutu Badań Literackich

prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. dr hab. Jadwiga Miszalska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Katarzyna Meller, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Oczko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

mgr Magdalena Pabisiak, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. Marek Prejs, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Instytut Historii PAN

prof. dr hab. Ryszard Waksmund, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. Instytutu Historii PAN

dr hab. Rafał Wójcik, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Recenzenci w 2018 roku

Dr hab. Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Dr hab. Maria Grazia Bartolini (Università degli Studi di Milano, Włochy)

Dr hab. Paweł Bohuszewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. dr hab. Elwira Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr Francesco Cabras (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr Andrea Ceccherelli (Università degli Studi di Bologna, Włochy)

Prof. dr David Frick (University of California, Berkeley, USA)

Dr hab. Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Joanna Gorecka-Kalita (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr hab. Steffen Huber (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr hab. Michał Janocha, prof. (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr Magdalena Komorowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr hab. Jerzy Kroczak (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Roman Krzywy (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab.  Estera Lasocińska, prof. (Instytut Badań Literackich PAN)

Prof. dr hab. Katarzyna Meller (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Jakub Morawiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Magdalena Piskała, prof. (Instytut Badań Literackich PAN)

Prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Jörg Schulte (Universität zu Köln, Niemcy)

Dr hab. Grażyna Urban-Godziek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci w roku 2017

Jerzy Urwanowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Karol Łopatecki, Uniwersytet w Białymstoku

Grzegorz Franczak, Università degli Studi di Milano, Włochy

Dariusz Kupisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski

Wasilij Waronin, Instytut Historii Narodowej Białoruskiej Akademii Nauk, Białoruś

Michał Kurzej, Uniwersytet Jagielloński

Bartosz Awianowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Radosław Skrycki, Uniwersytet Szczeciński

Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Vilniaus Universitetas, Litwa – dainora.pociute@flf.vu.lt

Tomasz Kempa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – tkempa@umk.pl            

Maciej Jochymczyk, Uniwersytet Jagielloński – maciek.jochymczyk@gmail.com

 

Recenzenci w roku 2016

Dr hab. Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Anna Axer

Dr Michał Czerenkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr Hieronim Grala (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. prof. UG Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Steffen Huber (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr hab. prof. UKSW Joanna Komorowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr Magdalena Komorowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr Agnieszka Kotlińska-Toma (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. prof. UJ Jakub Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr Rafał Szmytka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr Monika Świerkosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr hab. Grażyna Urban-Godziek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Assoc Prof Greg Waite (University of Otago, New Zealand)

 

Recenzenci w roku 2015

prof. Maria BARŁOWSKA (Uniwersytet Śląski)

dr Bartłomiej CZARSKI (Uniwersytet Warszawski)

prof. Feike DIETZ (Universiteit Utrecht)

dr Grzegorz FRANCZAK (Università degli Studi di Milano)

prof. Stefan KIEDROŃ (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Roman KRZYWY (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Mirosław LENART (Uniwersytet Opolski)

prof. Piotr URBAŃSKI (Uniwersytet Szczeciński)

dr Marcin WISŁOCKI (Uniwersytet Wrocławski)