Call for papers

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do publikowania wyników Państwa badań na łamach kwartalnika „Terminus”. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od roku 1999 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w literaturze i kulturze wczesnonowożytnej (XV–poł. XVIII w.). Artykuły są wydawane w języku polskim i angielskim, wszystkie poddawane są wnikliwemu procesowi recenzyjnemu. 

 

2024

2/2024Miscellanearedakcja: Magdalena Komorowska

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do zeszytu wielotematycznego (Miscellanea) nr 2 z 2024 roku – termin przyjmowania artykułów: 30 marca 2024.

Przyjmujemy oryginalne, niepublikowane artykuły o charakterze naukowym, zgodne z profilem czasopisma. Uwzględniamy trzy typy tekstów:

1. Artykuły – studia danego zagadnienia;
2. Edycje i przekłady;
3. Recenzje i omówienia książek.

 

3 i 4/2024, Zeszyty specjalne: Reading and Studying Neo-Latin Authors between c. 1600–1950, redakcja: Florian Schaffenrath i Alejandro Coroleu.

 

2025

1/2025 Miscellanea

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do zeszytu wielotematycznego – termin przyjmowania artykułów: 31 lipca 2024.

Przyjmujemy oryginalne, niepublikowane artykuły o charakterze naukowym, zgodne z profilem czasopisma. Uwzględniamy trzy typy tekstów:

1. Artykuły – studia danego zagadnienia;
2. Edycje i przekłady;
3. Recenzje i omówienia książek. 

 

2/2025 Hagiografia późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności, redakcja Magdalena Komorowska

Zeszyt monograficzny ma na celu ukazanie transformacji, jakim ulegała hagiografia w XV–XVII stuleciu. Przykładowe zagadnienia obejmują kształtowanie się hagiografii łacińskiej i w językach narodowych, przemiany gatunku (na poziomie pojedynczych żywotów i całych kolekcji), rolę twórczości hagiograficznej w ustanawianiu i propagowaniu kultu świętych, a także wpływ humanizmu, reformacji i trydenckiej odnowy katolicyzmu na rozwój tego typu piśmiennictwa.

Przyjmujemy oryginalne, niepublikowane artykuły o charakterze naukowym, zgodne z profilem czasopisma. Uwzględniamy trzy typy tekstów:

1. Artykuły – studia danego zagadnienia;
2. Edycje i przekłady;
3. Recenzje i omówienia książek. 

Abstrakty do 300 słów prosimy nadsyłać na adres wojciech.ryczek@uj.edu.pl do 29 lutego 2024. Artykuły o objętości do 8 000 słów przyjmujemy do 30 września 2024.

 

3/2025 W co się bawić?Gry w kulturze dawnej oraz Miscellanea, redakcja Justyna Kiliańczyk-Zięba

Zeszyt będzie obejmował część monograficzną oraz część przeznaczoną na artykuły wielotematyczne. Termin przyjmowania artykułów: 31 grudnia 2024.

Przyjmujemy oryginalne, niepublikowane artykuły o charakterze naukowym, zgodne z profilem czasopisma. Uwzględniamy trzy typy tekstów:

1. Artykuły – studia danego zagadnienia;
2. Edycje i przekłady;
3. Recenzje i omówienia książek. 

 

4/2025 Recepcja Księgi Hioba w literaturze średniowiecznej i wczesnonowożytnej, redakcja: Lidia Grzybowska i Barbara Kaszowska-Wandor 

Zeszyt monograficzny. Termin przyjmowania artykułów: 31 marca 2025. Przyjmujemy oryginalne, niepublikowane artykuły o charakterze naukowym, zgodne z profilem czasopisma. Uwzględniamy trzy typy tekstów:

1. Artykuły – studia danego zagadnienia;
2. Edycje i przekłady;
3. Recenzje i omówienia książek.