Terminus Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukazuje się od 1999 roku, obecnie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (wersja podstawowa), a także w wersji drukowanej. Obowiązuje procedura recenzyjna typu double-blind review.

Na łamach czasopisma ukazują się artykuły dotyczące dawnej literatury polskiej, zwłaszcza jej związków z tradycją klasyczną i literaturą europejską od średniowiecza aż do XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem renesansu i literatury nowołacińskiej. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje badania nad dawną literaturą polską, literaturą nowołacińską, historią literatur europejskich, mediewistyką, humanizmem i reformacją, retoryką, historią książki, historią idei, emblematyką i komparatystyką literacką.

Trzy główne działy czasopisma to: 1. Artykuły, 2. Edycje i przekłady, 3. Recenzje i omówienia książek.

Czasopismo należy do FISIER (Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour l'Étude de la Renaissance).
ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 3 (64), Romańskie średniowiecze – epika i powieść rycerska

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Między więzami rodzinnymi a obowiązkami wasala. Aymon z Dordogne w dwóch wersjach Renaut de Montauban – pieśni epickiej i prozatorskiej przeróbce

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 3 (64), s. 243-258
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.013.16050

Flamenca i Radość Gry w świecie trubadurów

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 3 (64), s. 259-286
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.014.16051

Bohater społecznie uwarunkowany. Protagonista Pieśni o Cydzie a iberyjska mentalność pogranicza

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 3 (64), s. 219-242
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.012.16049

Edycje i przekłady

Reguły stanu rycerskiego w Siete Partidas Alfonsa X Mądrego. Tekst i kontekst

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 3 (64), s. 287-326
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.015.16052

Recenzje i omówienia

Wędrówki śladami staropolskiej Muzy. Maciej Włodarski,Staropolskim szlakiem, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, 278 ss.

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 3 (64), s. 327-333
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.016.16053