Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Karmicielki świata. Mamki mleczne w świetle reprodukcji życia społecznego

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 1–24
Data publikacji online: 26 lipca 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.001.13576

Znaki na czarnym płótnie, czyli o estetyce przemijającego piękna i o twórczej melancholii Charles’a Baudelaire’a

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 25–46
Data publikacji online: lipiec 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.002.13577

Fenicjanie a sprawa polska. Problemy reprezentacji w „Faraonie” Bolesława Prusa

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 47–66
Data publikacji online: 26 lipca 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.003.13578

Henryk Sienkiewicz wobec kryteriów rasowo-antropologicznych. O listach Z wystawy antropologicznej w Paryżu

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 67–83
Data publikacji online: 26 lipca 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.004.13579

Próbowanie świata i siebie – Montaigne i Gombrowicz

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 85–122
Data publikacji online: 26 lipca 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.005.13580

Czym jest wielokulturowa literatura dziecięca i młodzieżowa i jak ją badać? Propozycje metodologiczne z perspektywy literaturoznawczej w kontekście polskim

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 123–149
Data publikacji online: 26 lipca 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.006.13581

Model baśni filmowej w złotym wieku wytwórni Walta Disneya (wraz z późniejszymi modyfikacjami)

Wielogłos, 2021, Numer 1 (47) 2021, s. 151–181
Data publikacji online: 26 lipca 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.007.13582