Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Monika Świerkosz
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2023, Numer 3 (57) 2023

Redaktor naczelny: Monika Świerkosz
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 2023

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Sierść tekstu. Relacje transgatunkowe w zoonarratologii

Wielogłos, 2023, Numer 3 (57) 2023, s. 1-20
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.017.18553

Księga o przyjaciołach Zofii Nałkowskiej i Marii Wielopolskiej. Karta z dziejów polskich zoonarracji

Wielogłos, 2023, Numer 3 (57) 2023, s. 21-42
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.018.18554

Pielgrzym i panteista. Henryk Sienkiewicz w Atenach

Wielogłos, 2023, Numer 3 (57) 2023, s. 43-66
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.019.18555

Sienkiewicz i Amiel. O pewnym spotkaniu umysłów i o dwóch nowoczesnych strategiach intymistycznych

Wielogłos, 2023, Numer 3 (57) 2023, s. 67-91
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.020.18556

Kobiety w męskich snach o idealnym świecie. Klasyczne teksty utopijne XVI i XVII wieku

Wielogłos, 2023, Numer 3 (57) 2023, s. 93-110
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.021.18557

Metafizyka i literatura w epoce nieprawdy. O Księdze niepokoju Fernanda Pessoi

Wielogłos, 2023, Numer 3 (57) 2023, s. 111-128
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.022.18558

Lustra Komendanta

Wielogłos, 2023, Numer 3 (57) 2023, s. 129-142
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.023.18559

Recenzje i omówienia

Przymierza ludzko-zwierzęce. Lektury zootanatologiczne w perspektywie Bydlęcego brzemienia Sunaury Taylor

Wielogłos, 2023, Numer 3 (57) 2023, s. 143-160
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.024.18560

Papiery w ruchu. Lucyna Marzec w archiwum Kazimiery Iłłakowiczówny

Wielogłos, 2023, Numer 3 (57) 2023, s. 161-175
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.025.18561