Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, Teksty konwersyjne

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, s. 1-4
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.009.14337

Transfiguration as World-Making Practice of Conversion: Being Always Converting as Theo-Poetics from Norman O. Brown to Bob Dylan

Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, s. 5-23
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.010.14338

J.M. Coetzee i sztuka przemiany. Życie i czasy Michaela K. w perspektywie antropotechnicznej

Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, s. 23-39
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.011.14339

Proust i zmiana. O konwersyjnych aspektach biografii pisarza

Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, s. 41-60
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.012.14340

Współczesne teksty konwersyjne: wokół Elizabeth Costello

Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, s. 61-86
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.013.14341

Słuchanie kerygmatu: Martin Heidegger i Nowa Hermeneutyka. Dwa wstępne rozpoznania

Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, s. 87-113
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.014.14342

Czy jest możliwy marański tekst konwersyjny? Biblia według Artura Sandauera

Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, s. 115-137
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.015.14343

Konwersje autotematyzmu albo autotematyzm jako szansa zwrotu

Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, s. 139-160
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.016.14344

„Deformacje pamięci wstecznej”. Nawroty, nawracania i konwersje w Nawróceniu Andrzeja Kuśniewicza

Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, s. 161-188
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.017.14345

O naprawczej mocy literatury w eseju Alexandre’a Gefena Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle [Naprawianie świata. Literatura francuska wobec XXI wieku]

Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, s. 189-199
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.018.14346