Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Cyprian Bazylik autorem Proteusa abo Odmieńca

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020, s. 1–34
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.020.12828

„Jak gdyby to była prawda…” Podejrzany realizm i podejrzany modernizm Tadeusza Rittnera

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020, s. 35–55
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.021.12829

Pomiędzy znanym a nowym. Nie tylko młodopolskie echa w liryce Jadwigi Gamskiej-Łempickiej

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020, s. 57–77
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.022.12830

Tłumacz architekt a tłumacz konserwator zabytków. Kanoniczny i polemiczny przekład Anne of Green Gables Lucy Maud Montgomery jako ogniwa serii translatorskiej

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020, s. 79–103
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.023.12831

Krajobrazy post mortem. O Sołowkach, Kołymie (i nie tylko) we współczesnej polskiej prozie podróżniczej

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020, s. 105–135
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.024.12832

Sokrates, Meursault i Karamazowowie – proces sądowy jako medium filozoficzne

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020, s. 137–159
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.025.12833

Jak czytać planszówki? Gry planszowe zorientowane na narrację a powieści hipertekstowe

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020, s. 161–180
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.026.12834