Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Monika Świerkosz
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2023, Numer 2 (56) 2023, Chłopskość: rewizje

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 2023

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Cztery pogrzeby i wesele

Wielogłos, 2023, Numer 2 (56) 2023, s. 1-20
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.009.18187

„Garnca pańskiej kaszy chłopska krew niewarta”, czyli o wyzwoleniu włościan w Słowie o Jakubie Szeli Brunona Jasieńskiego

Wielogłos, 2023, Numer 2 (56) 2023, s. 21-57
DOI 10.4467/2084395XWI.23.010.18188

Ożywianie pamięci: trauma, przemoc seksualna i intersekcjonalność w Pałacu Wiesława Myśliwskiego

Wielogłos, 2023, Numer 2 (56) 2023, s. 59-82
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.011.18189

Ucieczka w rozkraczność. O doświadczeniu awansu w trybie dysymilacyjnym w powieści Majdan Mariana Pilota

Wielogłos, 2023, Numer 2 (56) 2023, s. 83-99
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.012.18190

„Tutejsi”. O czym opowiada Andrzej Stasiuk, prezentując okupacyjno-powojenne wizerunki chłopów z nadbużańskich wsi Mazowsza i Podlasia oraz ich potomków

Wielogłos, 2023, Numer 2 (56) 2023, s. 101-120
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.013.18191

Ucieczki i powroty. Wieś w nowej prozie polskiej

Wielogłos, 2023, Numer 2 (56) 2023, s. 121-142
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.014.18192

Recenzje i omówienia

Neurotyczna męskość. O książce Krystyny Kłosińskiej Neuroza. Zagrożone męskości

Wielogłos, 2023, Numer 2 (56) 2023, s. 143-150
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.015.18193

Transformacja i literackie techniki siebie. O książce Michała Kozy Asceza, inność, nomadyzm. O dyskursach etycznych literatury polskiej po 1989 roku

Wielogłos, 2023, Numer 2 (56) 2023, s. 151-158
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.23.016.18194