Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 2021

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Alborada iberyjska. Kobieca pieśń spotkania o świcie, XI–XVII wiek

Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021, s. 1-30
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.019.15034

Od Saida do filologii i z powrotem

Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021, s. 31-59
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.020.15035

Badania porównawcze (transnarodowe) nad cenzurą i cenzurowaniem literatury w byłych krajach komunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Wstępne rozpoznania i przegląd stanu badań

Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021, s. 61-81
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.021.15036

„Żywe głosy, żywe losy”. Demokratyzacja historii w reportażach Swietłany Aleksijewicz i Małgorzaty Rejmer

Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021, s. 83-96
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.022.15037

Between “Written” and “Dictated” (an Example of Sienkiewicz’s Archive)

Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021, s. 97-106
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.023.15038

Recenzje i omówienia

Mizoandria. Wokół eseju Pauline Harmange Moi les hommes, je les déteste

Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021, s. 107-126
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.024.15039

Awangarda odmieńców. Recenzja książki Joanny Krakowskiej: Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi, Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Kraków – Warszawa 2020, ss. 438.

Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021, s. 127-138
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.025.15040

Historia pewnego uśmiechu. O książce Jana Borowicza Pamięć perwersyjna. Pozycje polskich świadków Zagłady

Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021, s. 139-154
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.026.15041