Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 2022

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Kwestia śmiechu – rozważania o Różewiczu

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 1-22
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.001.15874

Z czego się śmieje wiersz Różewicza?

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 23-38
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.002.15875

Sumienne oglądanie. Śmieszność i problem uznania w twórczości Tadeusza Różewicza

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 39-50
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.003.15876

Nożyk w wierszu – wykładniki Różewiczowskiej niepowagi

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 51-68
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.004.15877

Poetyki negatywów. Tadeusz Różewicz wobec fotografii

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 69-88
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.005.15878

(Nie)obecny głos. W podwójnym archiwum Tadeusza Różewicza

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 89-112
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.006.15879

Recenzje i omówienia

Ludzie i rzeczy: poza binaryzmem. O książce Magdaleny Zdrodowskiej Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 113-134
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.007.15880