Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021, Poezja: strategie lektury w XXI wieku

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Poezja: strategie lektury w XXI wieku

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021, s. 1-8
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.027.15290

Rozprawy i szkice

Wielogłos i autonomia. Nieoczywiste sojusze w debacie wokół wystąpień Igora Stokfiszewskiego

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021, s. 9-36
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.028.15291

Archiwa in statu nascendi. Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka – wstęp do badań nad procesem twórczym

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021, s. 37-58
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.029.15292

Dialektyka samotności, czyli „nie o śmierć tutaj chodzi, lecz o biały kordonek”

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021, s. 59-82
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.030.15293

Kartografie utraty. Poezja Elizabeth Bishop w przekładach i twórczości Andrzeja Sosnowskiego

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021, s. 83-106
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.031.15294

„Słowo, brzozowa koro” – czy [Psiej książce] Piotra Janickiego potrzebna jest ekokrytyka (i odwrotnie)?

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021, s. 107-128
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.032.15295

(Nie)zaangażowany głos Innego – Nie Konrada Góry

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021, s. 129-154
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.033.15296

Pasja kresu. Przyczynek do poetyckiego rejestru Tomasza Pułki

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021, s. 155-179
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.034.15297

Recenzje i omówienia

Gapienie się na niezwykłe ciała. O książkach Rosemarie Garland-Thomson Gapienie się i Niezwykłe ciała

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021, s. 181-193
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.035.15298

Z genealogii polskiej queerowości. O książce Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021, s. 195-205
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.036.15299