Na tropach inności. O Spotkaniach z Innym Aleksandra Fiuta

Aleksander Nawarecki

Abstrakt

Recenzja książki A. Fiuta, Spotkania z Innym, Kraków 2006
 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.