Wielogłos,2007, Numer 1 (1)

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Rok wydania: 2007

Artykuły

Ilość
Sortuj według

ROZMOWA „WIELOGŁOSU”

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 3-34
Data publikacji online: 2007

Rozprawy i szkice

Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 35-53
Data publikacji online: 2007

Symploke jako figura Platońskiej mimesis

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 54-68
Data publikacji online: 2007

„Majsterkowanie” Mozartem. Dziadów część III a Don Giovanni

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 69-80
Data publikacji online: 2007

Italia Hansa Christiana Andersena (z rozważań nad XIX-wieczną „podróżą włoską”)

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 81-96
Data publikacji online: 2007

Więcej niż na fotografii. Czesława Miłosza przygody ze zdjęciami

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 97-109
Data publikacji online: 2007

Epifanie botaniczne Czesława Miłosza

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 110-118
Data publikacji online: 2007

Gest śmiechu w literaturze dwudziestolecia międzywojennego (rekonesans)

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 119-129
Data publikacji online: 2007

Księga i „Księga”

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 130-148
Data publikacji online: 1 marca 2007

Montaż rzeczywistości – o Pasażach Waltera Benjamina

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 149-157
Data publikacji online: 2007

Komunikowanie niekomunikowalnego. Tomasza Kunza Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 167-174
Data publikacji online: 2007

Recenzje i omówienia

Czym jest pisanie dla socjologa? Wokół Płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 158-161
Data publikacji online: 2007

Miejsce poezji, miejsce pamięci

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 162-166
Data publikacji online: 2007

Obmapywanie krytyki literackiej

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 175-182
Data publikacji online: 2007